OBVESTILO POTNIKOM

 

Spoštovani poslovni partnerji, spoštovani potniki,

 

Zahvaljujemo se vam za dosedanje uspešno sodelovanje in zaupanje, ki nam ga izkazujete.

 

Kot ste najbrž že bili obveščeni, je prevoznik Adria Airways d.o.o., dne, 30.09.2019 vložila zahtevek za stečajni postopek. Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom opr. št. St 2704/2019 dne, 02.10.2019, ki ga prilagamo temu obvestilu, začelo stečajni postopek nad prevoznikom.

 

Vsi poleti prevoznika Adria Airways d.o.o. so odpovedani, saj je s stečajem prevoznik izgubil operativno licenco za letenje, preklicano je bilo tudi članstvo družbe v združenju IATA (International Air Transport Association). Letalske vozovnice prevoznika Adria, ki se začnejo s številko 165-, so posledično neveljavne in vam zanje tudi drugi prevozniki ne bodo nudili prevoza na vašo destinacijo.

 

Promo global d.o.o., kot pooblaščena IATA agencija nastopa kot prodajni zastopnik med potnikom in letalsko družbo. Z nakupom letalske vozovnice potnik sklepa pogodbo neposredno s prevoznikom, ki ga je, v skladu s pogodbo, dolžan prepeljati na namembno destinacijo za katero je potnik kupil vozovnico.

 

V primeru stečaja prevoznika in neizpolnitve pogodbenih obveznosti lahko potnik svoje terjatve prijavi v stečajni postopek pri Okrožnem sodišču v Kranju. Skrajni rok za prijavo terjatev je 3 mesece od oklica začetka stečajnega postopka, ki je bil začet dne, 02.10.2019.

 

V Promo global d.o.o. iskreno obžalujemo nastalo situacijo. Nadalje vam svetujemo, da svoje terjatve v stečajno maso, na podlagi našega računa, kopije letalske vozovnice in potrdila o plačilu, priglasite Sodišču priporočeno, s povratnico.

 

Hkrati vam pojasnjujemo, da glede na zgoraj navedene okoliščine, žal ne moremo prevzemati odgovornosti družbe Adria Airways d.o.o. in vam, za neizpolnitev pogodbenih obveznosti med potnikom in prevoznikom, izdati dobropisa za neizkoriščeno letalsko vozovnico. S potrditvijo nakupa letalske vozovnice je nastala vaša obveznost, kot kupca, da račun za izdano letalsko vozovnico tudi poravnate.

 

Promo global d.o.o. je v zadnjih dneh večini svojih potnikov že ponudil alternativne možnosti potovanja, v kolikor pa je vaše potovanje rezervirano bistveno vnaprej, pa vas vljudno vabimo, da nas kontaktirate, da vam v skladu z možnostmi, ponudimo nakup nove vozovnice za vaše potovanje.

 

V primeru vprašanj pa vam ostajamo na razpolago.

 

S spoštovanjem,

 

Promo global, poslovna potovanja, d.o.o.

 

Ljubljana, 03.10.2019

 
Oklic Okrožnega sodišča v Kranju